Harmonogram

AI Schools & Academy

VI-VIII 2019

Stworzenie programów i scenariuszy nauczania

28.VI 2019

Konferencja inauguracyjna na Stadionie Narodowym

IX 2019

Szkolenie nauczycieli

IX-V 2019/2020

Realizacja zajęć dydaktycznych

IX 2019

Ogłoszenie konkursu dla uczniów

IX-V 2019/2020

Konsultacje i wsparcie dla nauczycieli

II 2020

Ewaluacja mid-term

VI 2020

Konferencja zamykająca

VI 2020

Rozstrzygnięcie konkursu

VI 2020

Ewaluacja ex-post

VII 2020

Rozliczenie projektu