Idea

AI Schools & AcademyKraje, które już dziś zainwestują w edukację dzieci
i młodzieży w zakresie AI, wkrótce znajdą się w czołówce najlepiej rozwiniętych państw świata.

Sztuczna inteligencja to ogromna szansa i jeśli dobrze ją wykorzystamy, stwarzając jej odpowiednie warunki do rozwoju, zyskamy wszyscy jako obywatele.

Dlatego też uruchomiliśmy program
AI Schools & Academy.

Program AI Schools & Academy to innowacyjny program edukacyjny z zakresu sztucznej inteligencji kierowany do szkół i placówek edukacyjnych w Polsce.

Cele i założenia programu

Wsparcie szkół i nauczycieli
w zakresie prowadzenia zajęć
o sztucznej inteligencji

Uzupełnienie luki kompetencyjnej
z zakresu AI w systemie edukacji

Podniesienie kompetencji użytkowania AI przez uczniów
i nauczycieli

Rezultaty projektu