Konferencja otwierająca program AI Schools & Academy

13 maja 2019

Image placeholder

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Przyjaciele,


Dziękujemy Wam za zgłoszenie placówek do uczestnictwa w Programie „AI Schools & Academy” oraz wielu z Was za aktywną współpracę w ostatnich 3 miesiącach w przygotowaniu programu, strategii jego finansowania oraz wdrożenia.

Zarejestrowaliśmy ponad 500 zgłoszeń klas, co ewidentnie pokazuje, jak bardzo istotne jest dla Was zwiększanie szans uczniów na sukces w przyszłości, ale również jak wiele osób dowiedziało się o naszej inicjatywie, co pozwoliło społeczność młodych ludzi, ambitnych nauczycieli i rodziców zainspirować nowymi technologiami. Mamy nadzieję, że wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby rozbudzić i kontynuować w nich pasję do nauki i praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Dziękuję Wam również za zaufanie i cierpliwość. Do tej pory nie dzieliliśmy się z Wami postępami prac, co nie oznacza, że nie działaliśmy aktywnie. Wspólnie z partnerami podczas licznych spotkań, konsultacji i debat wewnętrznych oraz również w obrębie ministerstw, czas ten wykorzystaliśmy, by opracować założenia programów nauczania i materiały dydaktyczne najwyżej jakości oraz metodologię ewaluacji programu. Pracowaliśmy również nad sposobem finansowania i rozliczania inicjatywy, co było jednym z największych wyzwań.

Już wkrótce zostanie uruchomiona nowa strona internetowa Programu, gdzie znajdziecie m.in. harmonogram projektu, sylabusy i inne materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

W ostatnich miesiącach odbyliśmy wiele rozmów i spotkań z partnerami, mentorami, ekspertami, przedstawicielami prywatnych firm, instytucji publicznych oraz sektora pozarządowego. Autorytety świata edukacji, nauki, zarówno teoretycy, jak i praktycy, przekazali nam mnóstwo sugestii i inspiracji. Niezmiernie cieszymy się, że nasze grono sponsorów i partnerów stale się poszerza. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos (World Economic Forum) Bank Pekao S.A. dołączył do nas jako partner strategiczny. Partnerami Programu są również: Microsoft Polska, EY, PZU, ŻABKA, Carrefour, CCC, eobuwie.pl, Media Expert, Orange, Oriflame i International Data Corporation. Prowadzimy także rozmowy o partnerstwie z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiego Funduszu Rozwoju. Ponadto wybraliśmy do współpracy w organizacji inicjatywy Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która jest partnerem wiodącym w realizacji Programu.

Wspólnie z nią opracowaliśmy założenia programowe. W kolejnym etapie nasi eksperci opracują szczegółowe sylabusy i materiały dydaktyczne oparte na metodologii PBL, koncentrującej się na rozwiązywaniu problemów. Wierzymy, że takie podejście czyni nauczanie autentycznym, uczy odpowiedzialności za podejmowane decyzje, zwiększa ich autonomię i przez to motywuje do zgłębiania wiedzy - uczy również samodzielności myślenia i odwagi eksperymentowania. Szykujemy dla Was ambitne i ciekawe wyzwania!

Wiemy też, że ten rok szkolny jest szczególnie trudny dla uczniów i dla Was. Strajki nauczycieli, egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, matury, egzaminy zawodowe; wszystkie odbywają się w podobnych terminach i trudno byłoby przez to zrealizować założenia programowe. W związku z tym, zdecydowaliśmy się na przesunięcie startu Programu na wrzesień 2019 r. Wraz z Partnerami serdecznie zapraszamy Was do udziału w konferencji otwierającej Program, która odbędzie się

28 czerwca 2019 r. na PGE Narodowy w Warszawie.*

*Szczegóły dotyczące programu zostaną przekazane w późniejszym terminie drogą elektroniczną. Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidywany jest zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu – do 150 zł. Ramy czasowe konferencji: 10:00-16:00.

Ten Program jest dla nas wyjątkowo ważny, bo wierzymy w to, że nowe kompetencje polskiej młodzieży są w stanie wpłynąć pozytywnie na rozwój ekonomii naszego kraju. Przede wszystkim zaś zależy nam, aby zapewnić im dobry start w dorosłe życie oraz sprawić aby program nie był inicjatywą jednorazową.