Potwierdzenie zakwalifikowania się do uczestnictwa w Programie AI Schools & Academy

8 sierpnia 2019

Image placeholder

Szanowni Państwo,


Dziękuję za dotychczasowe zainteresowanie Programem „AI Schools & Academy” oraz tak licznie nadesłane zgłoszenia.

Mam przyjemność poinformować, że potwierdzenia zakwalifikowania się do uczestnictwa w Programie zostały wysłane na adresy e-mail szkół, w których są Państwo zatrudnieni. Uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z daną placówką i sprawdzenie statusu kwalifikacji.

Jeżeli na adres mailowy zgłoszonej przez Państwa instytucji nie dotarł mail potwierdzający uczestnictwo w Programie, uprzejmie prosimy o kontakt (jerzy.bielecki@synerise.com). Jednocześnie pragniemy raz jeszcze podkreślić, że informacje o kwalifikacji do Programu zostały wysłane WYŁĄCZNIE na adresy mailowe szkół, z pominięciem indywidualnych adresów mailowych poszczególnych nauczycieli.

Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku skontaktują się z Państwem przedstawiciele Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, aby powiadomić Państwa o szczegółach dotyczących obowiązkowego szkolenia wprowadzającego, które odbędzie się w dniach 13-14 września 2019 r. w Warszawie.

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z pozdrowieniami,

Jerzy Bielecki
CSR & Education Director
Koordynator Programu „AI Schools & Academy"